Publications

VTT:n visiopaperi: Lupaavimmat teknologiat

Näkökulma Suomen kestävään kasvuun ja vaikuttavaan innovaatiopolitiikkaan

Noustakseen kestävän kasvun kärkimaaksi Suomen on panostettava osaamisalueisiin, joissa meillä on erityistä huippuosaamista ja kilpailuetua ja joihin panostamalla voimme edistää kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

Lue lisää VTT:n sivustolla

IBC Finland ry
c/o Clic Innovation Ltd
Eteläranta 10, 5th floor
FI-00130 Helsinki

IBC Finland builds novel biotechnology solutions and products through project cooperation between companies and research institutes. We offer industry the opportunity to achieve sustainable processing and production of biobased products, chemicals, materials and fuels, from renewable raw materials using biotechnology.

Read about our Privacy Policy.