Publications

Suomen biotalousstrategia. Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti heinäkuussa 2020 biotalousstrategian päivityshankkeen. Hankkeessa tunnistettiin biotalouden arvonlisän kasvattaminen tärkeäksi painopistealueeksi, jota ei käsitellä kattavasti ja kokonaisvaltaisesti muissa strategioissa. Biotalousstrategia ulottuu vuoteen 2035. Sen visio on "Kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää".

Lue lisää Valtioneuvoston verkkosivuilta

IBC Finland ry
c/o Clic Innovation Ltd
Eteläranta 10, 5th floor
FI-00130 Helsinki

IBC Finland builds novel biotechnology solutions and products through project cooperation between companies and research institutes. We offer industry the opportunity to achieve sustainable processing and production of biobased products, chemicals, materials and fuels, from renewable raw materials using biotechnology.

Read about our Privacy Policy.